Ми визнаємо важливість захисту ваших персональних даних і зобов'язуємося здійснювати їх обробку та зберігання з належною відповідальністю та з дотриманням застосовних в Україні законів про захист персональних даних. У цій Політиці конфіденційності розкрито правила та мету, порядок обробки персональних даних, права власників персональних даних та наші обов’язки як Контролера даних.

Ми застосовуємо найсучасніші технічні й організаційні заходи для забезпечення високого рівня захисту оброблюваних персональних даних від несанкціонованого доступу.

1. Нижче наведені деякі терміни, які використовуються в цій Політиці конфіденційності:

Користувач сайту – фізична особа, яка відвідує сайт www.gamabc.com.ua для замовлення продукції або яка має намір придбати чи замовити продукцію та персональні дані якої обробляються.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу(Користувача сайту), яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Згода суб’єкта персональних даних - добровільне надання дозволу фізичною особою (за умови її поінформованості) на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди.

Форма зворотнього зв'язку - спеціальна форма, де фізична особа (Користувач сайту) розміщує свої персональні дані з метою передачі даних Контролеру сайту www.gamabc.com.ua.

2. Загальні положення

2.1. Використання Користувачем сайту www.gamabc.com.ua означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. Метою цієї Політики конфіденційності є забезпечення належного захисту інформації про Користувача сайту, в т.ч. його персональних даних від несанкціонованого доступу і розголошення.

2.3. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту www.gamabc.com.ua.

3. Предмет політики конфіденційності

3.1. Персональні дані, що відкриті для обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем сайту шляхом заповнення форми зворотнього зв'язку на сайті www.gamabc.com.ua і містять наступну інформацію:

3.1.1. Ім'я Користувача сайту;

3.1.2. Контактний телефон Користувача сайту;

3.1.3. Адреса електронної пошти (e-mail);

3.1.4. Населений пункт Користувача сайту;

3.2. Контролер сайту захищає Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків і при відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи («піксель»):

 • IP-адреса;
 • інформація з cookies;
 • інформація про браузер (чи іншу програму, яка здійснює доступ до показу реклами);
 • час доступу;
 • адреса сторінки, на якій розташовано рекламний блок;
 • 3.3. Будь-яка інша персональна інформація не обговорена вище (використовувані браузери і операційні системи і т.д.) підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдженню за винятком випадків, передбачених в п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.

  4. Мета збору персональної інформації користувача

  4.1. Персональні дані Користувача Контролер сайту www.gamabc.com.ua може використовувати для таких потреб:

  4.1.1. Встановлення з Користувачем сайту зворотного зв'язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання сайту, надання послуг, обробки запитів і заявок від Користувача сайту;

  4.1.2. Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки у разі виникнення проблем, що пов'язані з використанням сайту.

  4.1.3. Надання Користувачеві з його згоди інформації щодо оновлення продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені ТОВ «Гама БЦ».

  4.1.4. Для маркетингових цілей.

  4.1.5. Аналіз зручності користування сайтом www.gamabc.com.ua .

  5. Способи і терміни обробки персональної інформації

  5.1. Обробка персональних даних Користувача сайту здійснюється без обмеження терміну будь-яким законним способом, зокрема в інформаційних системах персональних даних через використання засобів автоматизації або без них.

  5.2. Персональні дані Користувача сайту можуть бути передані уповноваженим органам державної влади лише на підставах та в порядку, що встановлені законодавством України.

  5.3. У разі втрати або розголошення персональних даних Контролер сайту інформує Користувача сайту щодо втрати або розголошення персональних даних.

  5.4. Контролер сайту робить всі організаційні й технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача сайту від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

  5.5. Контролер сайту спільно з Користувачем сайту вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збитків або інших негативних наслідків, спричинених втратою або через розголошення персональних даних Користувача сайту.

  6. Відповідальність сторін

  6.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають з відносин між Користувачем сайту і Контролером сайту, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмової пропозиції щодо добровільного врегулювання спору).

  6.2. Отримувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії письмово повідомляє заявника щодо результатів розгляду претензії.

  6.3. У разі недосягнення згоди суперечку буде передано на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.

  7. Додаткові умови

  7.1. Контролер сайту має право вносити зміни в Політику конфіденційності без згоди Користувача сайту.

  7.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на сайті www.gamabc.com.ua, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.